TNN Group s.r.o.

TNN Group poskytuje konzultačné služby pre dopravné, zasielateľské a výrobné spoločnosti.

Vďaka viacročným skúsenostiam s dopravou,zasielateľstvom a výrobnou logistikou vieme poskytnúť komplexné konzultačné služby v rámci cestnej nákladnej dopravy pre dopravné spoločnosti vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu s vlastným vozovým parkom, pre zasielateľské a výrobné firmy.

Providers of Transportation

O Nás

Z času na čas stále viac firiem využíva služby poradenských firiem, hlavne preto aby vznikajúce problémy identifikovali so svojimi špecifickými odbornými znalosťami, dočasne nahradili zamestnancov, vykonali zmenu v spoločnosti, aby boli prítomní ako objektívni pozorovatelia, vykonali "špinavú práca" (manažovanie prepúšťania alebo reorganizácie), vdýchli nový život do spoločnosti, poskytovali podporu pre začatie novej obchodnej činnosti, alebo zdieľali kontakty.

Viacročné skúsenosti s rôznymi dopravnými, zasielateľskými a výrobnými spoločnosťami viedli k založeniu spoločnosti TNN Group, ktorá je poradenská spoločnosť špecializovaná na cestnú dopravu v rámci Európskej Únie.


Operáciu našej spoločnosti určuje v plnej miere náš slogan, vízia, poslanie a hodnoty.

Slogan
Fair partner for your business
Vízia
Stať sa popredným a preferovaným poskytovateľom konzultačnných služieb v cestnej nákladnej doprave
Poslanie
Pomôcť našim zákazníkom pri zvýšení konkurencieschopnosti prostriedkami na zvýšenie produktivity a efektivity.
Hodnoty
 • Spoľahlivosť

 • Vynikajúci zákaznícky servis

 • Flexibilita

 • Profesionalita

 • Tímová spolupráca

Služby


Poradenstvo

 • Založenie dopravných a zasielateľských spoločností
 • Založenie dcérskej spoločnosti alebo pobočky
 • Pomoc pri plánovaní a optimalizácie operatívnych činností
 • Postupné zlepšovanie procesov
 • Rozvoj obchodných aktivit

Manažment prepravy

 • Manažment cien pri zachovaní kvality služieb pre zákazníkov
 • Pomoc pri výbere TMS
 • Manažment subdodávateľov (výber, riadenie)
 • Plánovanie prepráv
 • Skladanie prepráv
 • Zasielateľstvo
 • Nákup (logistických služieb,materiálov)
 • Riadenie časových okien

Outsourcované služby

 • Zriadenie dispečerského centra (viacjazyčné)
 • Nábor a výber profesionálnych vodičov
 • Komplexné plánovanie práce vodičov

KOntakt


TNN Group s.r.o.

Vörösmartyho 1701/2

94301 Štúrovo

 

IČO: 50 453 947

IČ DPH: SK2120332401